T-CMU-BS424-Thu hồi đất, giao đất - Cà Mau

Thông tư 16/2011/TT-BTNMT về quy định sửa đổi nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Văn bản công bố thủ tục. Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2013 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải ...

Đọc thêm

Hướng dẫn cách điền mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư ...

Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Đọc thêm

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200 và 133

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200 và 133 03-TT, là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200 và 133

Đọc thêm

Thí Nghiệm: 22 TCN 332 - 06.XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT ...

22 TCN 332 - 06.XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Đọc thêm

Đối tượng điều chỉnh của TT23/2015/TT-BKHCN-nhập khẩu máy ...

Thông tư này quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng có mã số HS thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu ...

Đọc thêm

Hướng dẫn lưu mẫu thức ăn theo Quyết định 1246/QĐ-BYT

Thủ tục hành chính Dịch vụ công Hỏi đáp Những điều Doanh nghiệp cần biết. Hướng dẫn lưu mẫu thức ăn theo Quyết định 1246/QĐ-BYT 13/07/2018 14:31 Số lượt xem: 379 ... Bước 1: Chuẩn bị. 1. Nhân viên lấy mẫu

Đọc thêm

Phụ lục ii-1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Mẫu Phụ lục ii-1 Thông tư 02/2019/TT- BKHĐT; Mẫu phụ lục ii-1 đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư.

Đọc thêm

CV 6150/TCT-CS hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự ...

1/04/19 Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 6150/TCT-CS trả lời công văn số 17491/BTC-CST ngày 8/12/2016 của Vụ Chính sách Thuế (BTC) chuyển công văn số 020/2016/CV-PVN ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH Pegas Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự

Đọc thêm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 về quy trình đầm nén đất ...

Ngày 20/02/2006,Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 về quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành Thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Đọc thêm

Sản phẩm mới