NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 243. Tài sản thuế thu ...

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 243. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Trường hợp tại thời điểm ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334:2006 về quy trình kỹ thuật thi ...

Ngày 20/02/2006,Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334:2006 về quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ Giao thông vận tải ban hành Thuộc lĩnh vực Giao thông

Đọc thêm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 237:2001 về điều lệ báo hiệu đường ...

TIÊU CHUẨN NGÀNH. 22TCN 237:2001. ĐIỀU LỆ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ. Bản "Điều lệ báo hiệu đường bộ" này thay thế cho Điều lệ báo hiệu đường bộ (22-TCN 237-97) ban hành theo Quyết định số 3618/QĐ-BGTVT ngày 31-12-1998 của Bộ Giao thông vận tải .

Đọc thêm

Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN ☑☑☑☑☑☑☑

Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN – Tờ khai Quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của doanh nghiệp do nhà nước năm giữ vốn điều lệ mẫu số 01/QT-LNCL theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC, cách lập mẫu tờ khai này trên giao diện HTKK được thực hiện như sau: (Hình ảnh: Quyết toán lợi nhuận còn lại ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 249:1998 về quy trình công nghệ thi ...

×. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 249:1998 về quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8819:2011 về Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

Đọc thêm

Máy Lạnh Tủ đứng LG HP-C246SLA0 (2.5 HP, Gas R22) - HVAC ...

Máy lạnh tủ đứng LG HP-C246SLA0 (2.5 HP, Gas R22) có kiểu dáng thanh lịch, thích hợp cho các không gian rộng và trang nhã, đảm bảo tính đồng nhất về hình thể và hài hòa về mặt thẩm mĩ.Điều này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thiết kế đồ nội thất.

Đọc thêm

22 TCN 332 - 06.XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM …

22 TCN 332 - 06.XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Đọc thêm

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 242. Chi phí trả trước.

Có TK 242 - Chi phí trả trước (chi tiết lãi trái phiếu trả trước) (số lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ). h) Trường hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con (mua tài sản thuần), tại ngày mua nếu phát sinh lợi thế thương mại:

Đọc thêm

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 421. Lợi nhuận sau ...

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 421. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái. a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận ...

Đọc thêm

Những lỗi thường gặp khi Kê khai Thuế qua mạng - Học kế ...

Những lỗi thường gặp khi Kê khai Thuế qua mạng. Trong quá trình sử dụng hệ thống kê khai thuế qua mạng, thỉnh thoảng người nộp thuế hay các kế toán vẫn còn gặp một số lỗi nhỏ và chưa biết xử lý thế nào.Cùng điểm qua một vài lỗi thường gặp dưới đây, xem bạn đang vướng mắc ở lỗi nào để tìm ra ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới