Công văn 237/TANDTC-PC về việc tổ chức Hội nghị trực …

Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT ban hành Kế hoạch thực hiện CT 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (24/09/2021) Công văn 310/TANDTC-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn ( 22/09/2021 )

Đọc thêm

Thông tư 232/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với ...

- Căn cứ vào chế độ tài chính, số chi bồi thường của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm nếu được chi từ quỹ dự phòng dao động lớn, ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (3523 - Dự phòng dao động lớn) Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6245).

Đọc thêm

Công văn 2327/TCT-CS 2015 thuế thu nhập doanh nghiệp lãi ...

Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giákhông liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanhchính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí sản xuất kinhdoanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đọc thêm

Thí Nghiệm: 22 TCN 332 - 06.XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT ...

22 TCN 332 - 06.XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Đọc thêm

230 Câu Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12 Có Đáp Án ...

230 câu trắc nghiệm chương 1:ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số giải tích 12 có đáp án file word gồm 36 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Đọc thêm

Hạch toán Chi phí quản lý kinh doanh Tài khoản 642 theo TT 133

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh. Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332). 3.13. Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục đích bán hàng, quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (6422) Có các Tài khoản 155, 156 (chi phí sản ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới